Vzdělávací kurzy

Všechny kurzy Všechny kurzy Rekvalifikační kurzy Vzdělávací kurzy
Kvě
03

Daňová evidence s praktickým příkladem – víkendový – 3. – 4. 5. 2019

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) podnikatelům, živnostníkům.

V kurzu se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence, jak se evidují příjmy a výdaje, které příjmy a výdaje jsou daňově uznatelné x neuznatelné, získáte informace o tom, co je potřeba evidovat a na co si dát pozor. Na praktickém příkladu se naučíte provést roční vyúčtování pro ZP a OSSZ a jak vyplnit daňové přiznání.

By bakesova |
Detail kurzu
Kvě
17

Účetnictví „KOMPLET“ – víkendový – 17. 5. – 5. 7. 2019

Tento kurz je velice oblíbený mezi našimi absolventy, protože zahrnuje modul Základy účetnictví a Účetnictví pro pokročilé a navíc obsahuje komplexní praktický příklad, kdy si na reálných dokladech zkusíte zpracovat účetnictví fiktivní firmy za celé zdaňovací období => tzn. od otevření PS účtů 1. 1., přes zaúčtování všech účetních případů vzniklých v průběhu roku (mzdy, odpisy, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku, zpracování bankovních výpisů, vytvoření opravných položek k pohledávkám, časové rozlišení atd.) až do uzavření účtů k 31. 12., zjištění hospodářského výsledku, sestavení výkazu Z+Z a rozvahy k 31. 12.

By bakesova |
Detail kurzu
Čvn
01

Účetnictví pro pokročilé – víkendový – 1. – 15. 6. 2019

Kurz Účetnictví pro pokročilé je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Jde o navazující modul na Základy účetnictví.

By bakesova |
Detail kurzu
Kvě
17

Základy účetnictví – víkendový – 17. – 31. 5. 2019

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří se nikdy nesetkali s účtováním, tak pro ty, kteří si chtějí připomenout nebo osvěžit dříve nabyté znalosti. Po absolvování kurzu budete schopni samostatně účtovat běžné účetní operace.

By bakesova |
Detail kurzu
Čvc
06

Základy daní – daňová soustava ČR – 6. – 13. 7. 2019

Kurz je určen pro všechny, kteří se chtějí zorientovat v soustavě daní a získat základní znalosti v této oblasti.

By bakesova |
Detail kurzu