DPH pro začátečníky

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým s cílem seznámit je se základními pojmy a principy fungování daně z přidané hodnoty - se zaměřením zejména na tuzemská plnění. Součástí semináře bude i zpracování praktického příkladu, včetně vyplnění všech předepsaných daňových tvrzení souvisejících s DPH.
CENA
1,900 

Lektor

Mgr. Veronika Bakešová
Vedoucí vzdělávacího střediska

Zahájení kurzu

3.11.2020

Konec kurzu

3.11.2020

Místo konání

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové   Ukázat na mapě

Základní informace

Základní informace o kurzu

Seminář je pořádán vzdělávací agenturou InAkademia s. r. o. – více informací na webových stránkách firmy www.inakademia.cz

Průběh výuky 9,00 – 14,00 hod.
Počet hodin kurzu 6 vyučovacích hodin
Zakončení kurzu po skončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu
Cena kurzu 1.900,-  Kč
Poznámka k ceně cena zahrnuje: výukové materiály, psací potřeby, coffee break

Výukové dny

Výukové dny:

3. 11. 2020

Program

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým s cílem seznámit je se základními pojmy a principy fungování daně z přidané hodnoty – se zaměřením zejména na tuzemská plnění.

Součástí semináře bude i zpracování praktického příkladu, včetně vyplnění všech předepsaných daňových tvrzení souvisejících s DPH.

Program semináře:

 • seznámení se základními pojmy: osoby povinné k dani, ekonomická činnost, obrat pro účely DPH, registrace k dani
 • plátce DPH x identifikovaná osoba x neplátce
 • předmět daně a místo plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění
 • daňové doklady-  povinné náležitosti daňových dokladů, opravné daňové doklady
 • sazby daně, výpočet daně
 • nárok na odpočet daně
 • plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně
 • plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • správa daně v tuzemsku– registrace,  zdaňovací období, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení za daň
 • nárok na odpočet daně
 • přenesená daňová povinnost (RCH)– trvalý, dočasný režim
 • daňová tvrzení související s DPH  – přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • praktický příklad

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon

+420 732 177 258

E-mail

info@mojekurzyhk.cz