Ekonomické, daňové a účetní minimum pro každého - víkendový

Cílem kurzu je objasnění základních ekonomických, účetních a daňových pojmů všem, jejichž primární náplní práce sice není účtování a sestavování daňových přiznání, přesto však ke své práci potřebují nebo chtějí získat základní přehled o souvislostech , principech a postupech v účetnictví a daních.
CENA
3,900 

Lektor

Mgr. Veronika Bakešová
Vedoucí vzdělávacího střediska

Zahájení kurzu

Konec kurzu

Místo konání

Gočárova 661, 500 02 Hradec Králové   Ukázat na mapě

Kategorie kurzu

Vzdělávací kurzy

Základní informace

Základní informace o kurzu

TERMÍNY  BUDOU  VYPSÁNY  DLE  ZÁJMU UCHAZEČŮ

Máte-li o kurz zájem, neváhejte nás kontaktovat! 🙂

Průběh výuky  SO od 9,00 do 16,00 hod.
Počet hodin kurzu 16 vyučovacích hodin – 2 výukové dny
Závěrečná zkouška po skončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností
Cena kurzu 3.900,- Kč
Poznámka k ceně 10 % sleva pro registrované na ÚP a pro rodiče na rodičovské dovolené

Výukové dny

Výukové dny

Program

Co vše v kurzu probereme? Podívejte se na stručný obsah výuky.

 • Vymezení základních pojmů – fyzické x právnické osoby, účetní jednotky a jejich kategorizace, účetnictví x daňová evidence, rozsah vedení účetnictví
 • Účetní výkazy a co v nich najdeme? Rozvaha, výsledovka, příloha v účetní závěrce, Cash flow, výkaz o změnách vlastního kapitálu
 • Základní orientace v účtové osnově, účtové třídy, účty výsledkové, rozvahové, závěrkové
 • Majetek – hmotný, nehmotný, evidence majetku, odpisování, inventarizace
 • Náklady a výnosy – daňové x nedaňové, účetní hospodářský výsledek, časové rozlišení
 • Úprava hospodářského výsledku na základ daně
 • Daň z příjmu právnických, fyzických osob – základní principy výpočtu daňové povinnosti, úpravy základu daně , zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance v návaznosti na ZoDP
 • Zákon o DPH – vymezení základních pojmů, povinnost registrace, daňová tvrzení podávaná v souvislosti s DPH, náležitosti daňových dokladů, základní pravidla aplikace DPH
 • Silniční daň – ukázka výpočtu
 • Mzdy – princip výpočtu
 • Cestovní náhrady

 

K výuce používáme vlastní výukové materiály. Dbáme na praktické příklady z praxe.

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon

+420 603 852 857

E-mail

info@mojekurzyhk.cz