Ekonomické, daňové a účetní minimum pro každého

Cílem semináře je objasnění základních ekonomických, účetních a daňových pojmů všem, jejichž primární náplní práce sice není účtování a sestavování daňových přiznání, přesto však ke své práci potřebují nebo chtějí získat základní přehled o souvislostech , principech a postupech v účetnictví a daních.
CENA
2,000 

Lektor

Mgr. Veronika Bakešová
Vedoucí vzdělávacího střediska

Zahájení kurzu

21.10.2020

Konec kurzu

21.10.2020

Místo konání

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové   Ukázat na mapě

Základní informace

Základní informace o semináři

POŘADATELEM SEMINÁŘE JE SPOLEČNOST InAkademia s.r.o. – podrobné info o společnosti viz www.inakademia.cz
Průběh výuky  9,00 do 16,00 hod.
Počet hodin kurzu 9 vyučovacích hodin
Zakončení kurzu po skončení semináře získáte Osvědčení o absolvování kurzu
Cena kurzu 2.000 Kč
Poznámka k ceně
  • v ceně kurzu jsou zahrnuty výukové materiály, psací potřeby
  • oběd, coffee break

Výukové dny

Výukové dny:

21. 10. 2020

Program

Co vše se na semináři dozvíte? Podívejte se na stručný obsah:

  • Vymezení základních pojmů – fyzické x právnické osoby, účetní jednotky a jejich kategorizace, účetnictví x daňová evidence, rozsah vedení účetnictví
  • Účetní výkazy a co v nich najdeme? Rozvaha, výsledovka, příloha v účetní závěrce, Cash flow, výkaz o změnách vlastního kapitálu
  • Základní orientace v účtové osnově, účtové třídy, účty výsledkové, rozvahové, závěrkové
  • Majetek – hmotný, nehmotný, evidence majetku, odpisování, inventarizace
  • Náklady a výnosy – daňové x nedaňové, účetní hospodářský výsledek, časové rozlišení
  • Úprava hospodářského výsledku na základ daně
  • Daň z příjmu právnických, fyzických osob – základní principy výpočtu daňové povinnosti, úpravy základu daně , zaměstnanecké benefity z pohledu zaměstnavatele i zaměstnance v návaznosti na ZoDP
  • Zákon o DPH – vymezení základních pojmů, povinnost registrace, daňová tvrzení podávaná v souvislosti s DPH, náležitosti daňových dokladů, základní pravidla aplikace DPH

K výuce používáme vlastní výukové materiály. Dbáme na praktické příklady z praxe.

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon

+420 732 177 258

E-mail

info@mojekurzyhk.cz