Účetnictví a daně KOMPLET + daňová evidence - 4 v 1

Nabízíme vám kompletní soubor kurzů za zvýhodněnou cenu. Součástí souboru  jsou  kurzy: Účetnictví pro začátečníky, dále navazující Účetnictví pro pokročilé a pro práci účetní/ho nezbytné Základy daní - daně v praxi.  Oproti kurzu "3 v 1" tento soubor obsahuje i Daňovou evidenci pro podnikatele a živnostníky" (dříve tzv. jednoduché účetnictví). Zakoupením tohoto kompletu ušetříte 3.740,- Kč oproti nákupu jednotlivých modulů.
CENA
13,500 

Lektor

Mgr. Veronika Bakešová
Vedoucí vzdělávacího střediska
Anna Schnábelová
Účetnictví podnikatelských subjektů, daňová evidence, SW MoneyS3

Zahájení kurzu

18.9.2020

Konec kurzu

5.12.2020

Místo konání

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové   Ukázat na mapě

Základní informace

Základní informace o kurzu

Průběh výuky  PÁ od 14,00 do 19,00 hod., SO od 9,00 do 16,00 hod. – více viz záložka „Výukové dny“
Počet hodin kurzu 108 vyučovacích hodin – 16 výukových dnů
Zakončení kurzu po skončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností
Cena kurzu 13 500,- Kč
Poznámka k ceně
 • jako dárek od nás obdržíte publikaci Daňové zákony 2020 od firmy ANAG
 • vše potřebné k výuce obdržíte od nás zdarma (skripta, sbírky příkladů, formuláře, psací potřeby atd.)
 • v ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení po celý den (káva, čaj, voda, sušenka)
 • 10 % sleva pro registrované na ÚP a pro rodiče na rodičovské dovolené

Výukové dny

Výukové dny

Účetnictví pro začátečníky: 18., 19., 25. 9. + 2., 3. 10. 2020
Účetnictví pro pokročilé: 23.,  30., 31. 10. + 6., 7. 11. 2020
Daňová evidence: 13., 14., 20. 11. 2020
Základy daní – daně v praxi: 27., 28. 11. a 5.12. 2020

Program

Co vše v kurzu probereme?

Podívejte se na stručný obsah výuky.

Účetnictví pro začátečníky
 • seznámení se základní legislativou účetnictví
 • co to je rozvaha, výsledovka, bilanční princip
 • účty nákladové, výsledkové, podrozvahové a principy účtování na nich
 • účetní osnova
 • účtování pokladny, banky, cenin, inventarizace – schodek, přebytek
 • účtování pohledávek, závazků, přijatých a poskytnutých záloh
 • výpočet a účtování mezd
 • účtování s DPH
 • zásoby – pořízení, oceňování,  jejich inventarizace a účtování
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – odpisy, technické zhodnocení majetku, způsoby pořizování, oceňování
Účetnictví pro pokročilé
 • zúčtovací vztahy – účtování vzájemných zápočtů, reklamací, zúčtování záloh
 • cestovní náhrady – výpočet tuzemských cestovních náhrad
 • časové rozlišení, dohadné položky
 • opravné položky k pohledávkám, tvorba a účtování rezerv
 • náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů – daňově uznatelné x neuznatelné
 • účetní závěrka – harmonogram prací, postup při účetní závěrce, úprava HV na základ daně, výpočet daně, zaúčtování daně, výpočet disponibilního zisku
Daňová evidence pro podnikatele a živnostníky
 • obsah a forma daňové evidence
 • evidence majetku, závazků a pohledávek
 • evidence příjmů a výdajů
 • výpočet správné výše sociálního a zdravotního pojištění
 • provedení závěrky u daňové evidence
 • praktický příklad – sestavení daňového přiznání, vyúčtování pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ, výpočet záloh na další období
Základy daní – daně v praxi
 • systém daní v ČR
 • silniční daň, praktický výpočet a zpracování daňového přiznání
 • majetkové daně – daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí – velmi stručně
 • daň z příjmu právnických a fyzických osob – metodika výpočtu daně, nezdanitelné části, slevy na dani, jednoduchý příklad výpočtu
 • zákon o DPH – teoretický výklad – plátce daně, zdanitelné plnění, identifikovaná osoba, datum uskutečnění zdanitelného plnění, místo plnění – základ, praktický příklad – sestavení daňového přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení

Pro výuku používáme vlastní skripta a modelové příklady, které byly vytvořeny na základě našich dlouhodobých zkušeností při výuce akreditovaných vzdělávacích programů.

Vzhledem ke složitosti daňového systému v ČR budou vyloženy a probrány základy u všech výše uvedených daní. Z časových důvodů nelze ve výuce řešit složité a „zapeklité“  problémy jednotlivých posluchačů nebo jejich firem. Děkujeme za pochopení 🙂

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon

+420 732 177 258

E-mail

info@mojekurzyhk.cz