Účetnictví a daně KOMPLET - 3 v 1

Nabízíme vám kompletní soubor kurzů za zvýhodněnou cenu. Součástí souboru  jsou  kurzy: Účetnictví pro začátečníky, dále navazující Účetnictví pro pokročilé a pro práci účetní/ho nezbytné Základy daní - daně v praxi. Zakoupením tohoto kompletu ušetříte 3.250,- Kč oproti nákupu jednotlivých modulů.
CENA
10,500 

Lektor

Mgr. Veronika Bakešová
Vedoucí vzdělávacího střediska

Zahájení kurzu

18.9.2020

Konec kurzu

5.12.2020

Místo konání

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové   Ukázat na mapě

Základní informace

Základní informace o kurzu

Průběh výuky  PÁ od 14,00 do 19,00 hod., SO od 9,00 do 16,00 hod.
Počet hodin kurzu 90 vyučovacích hodin – 13 výukových dnů
Zakončení kurzu po skončení kurzu získáte Osvědčení o absolvování kurzu s celostátní platností
Cena kurzu 10 500,- Kč
Poznámka k ceně
 • jako dárek od nás obdržíte publikaci Daňové zákony 2020 od firmy ANAG
 • vše potřebné k výuce obdržíte od nás zdarma (skripta, sbírky příkladů, formuláře, psací potřeby atd.)
 • v ceně kurzu je zahrnuto drobné občerstvení po celý den (káva, čaj, voda, sušenka)
 • 10 % sleva pro registrované na ÚP a pro rodiče na rodičovské dovolené

Výukové dny

Výukové dny

Účetnictví pro začátečníky: 18., 19., 25. 9. + 2., 3. 10. 2020
Účetnictví pro pokročilé: 23., 30., 31. 10. + 6., 7. 11. 2020
Základy daní – daně v praxi: 27., 28. 11. a 5.12. 2020

Program

Co vše v kurzu probereme?

Podívejte se na stručný obsah výuky.

Účetnictví pro začátečníky
 • seznámení se základní legislativou účetnictví
 • co to je rozvaha, výsledovka, bilanční princip
 • účty nákladové, výsledkové, podrozvahové a principy účtování na nich
 • účetní osnova
 • účtování pokladny, banky, cenin, inventarizace – schodek, přebytek
 • účtování pohledávek, závazků, přijatých a poskytnutých záloh
 • výpočet a účtování mezd
 • účtování s DPH
 • zásoby – pořízení, oceňování,  jejich inventarizace a účtování
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek – odpisy, technické zhodnocení majetku, způsoby pořizování, oceňování
Účetnictví pro pokročilé
 • zúčtovací vztahy – účtování vzájemných zápočtů, reklamací, zúčtování záloh
 • cestovní náhrady – výpočet tuzemských cestovních náhrad
 • časové rozlišení, dohadné položky
 • opravné položky k pohledávkám, tvorba a účtování rezerv
 • náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů – daňově uznatelné x neuznatelné
 • účetní závěrka – harmonogram prací, postup při účetní závěrce, úprava HV na základ daně, výpočet daně, zaúčtování daně, výpočet disponibilního zisku
Základy daní – daně v praxi
 • systém daní v ČR
 • silniční daň, praktický výpočet a zpracování daňového přiznání
 • majetkové daně – daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí – velmi stručně
 • daň z příjmu právnických a fyzických osob – metodika výpočtu daně, nezdanitelné části, slevy na dani, jednoduchý příklad výpočtu
 • zákon o DPH – teoretický výklad – plátce daně, zdanitelné plnění, identifikovaná osoba, datum uskutečnění zdanitelného plnění, místo plnění – základ, praktický příklad – sestavení daňového přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení

Pro výuku používáme vlastní skripta a modelové příklady, které byly vytvořeny na základě našich dlouhodobých zkušeností při výuce akreditovaných vzdělávacích programů.

Vzhledem ke složitosti daňového systému v ČR budou vyloženy a probrány základy u všech výše uvedených daní. Z časových důvodů nelze ve výuce řešit složité a „zapeklité“  problémy jednotlivých posluchačů nebo jejich firem. Děkujeme za pochopení 🙂

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon

+420 732 177 258

E-mail

info@mojekurzyhk.cz