Podpora při rekvalifikaci v roce 2023

Stát platí rekvalifikační kurzy lidem, kteří jsou vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce (délka evidence nerozhoduje). Nárok však není automatický. Úředníci u zájemců zohledňují, zda jim kurz pomůže k nové práci a jestli je po dané profesi poptávka.

Rekvalifikační kurz nezaměstnanému nemusí zajišťovat pouze úřad práce, může si ho vyřídit i sám (pak jde o takzvanou „zvolenou rekvalifikaci“); rozdíl je ve výši státní podpory.
Zvláštním typem rekvalifikace jsou kurzy zprostředkované zaměstnavatelem – ty se netýkají nezaměstnaných, přesto na ně stát může přispět.

Rekvalifikace od úřadu práce – úhrada kurzovného, podpory v nezaměstnanosti

Nejvýhodnější pro nezaměstnaného člověka je rekvalifikační kurz zajišťovaný úřadem práce. Na kontaktním pracovišti Úřadu práce v místě svého bydliště projdete pohovorem, podle kterého úředníci zhodnotí, jestli se pro vás rekvalifikace hodí, na trhu práce vám pomůže a skutečně zvýšíte šanci na nové zaměstnání.  Když vám kurz schválí, stát za vás plně uhradí kurzovné a úřad práce vám může přispět i na další výdaje spojené s kurzem, jako je např. jízdné. Nárok ale není samozřejmý, každý případ se posuzuje zvlášť.
Před nástupem do kurzu každopádně musíte s úřadem práce podepsat dohodu o rekvalifikaci. Pokud kurz bez vážného důvodu nedokončíte nebo nedodržíte 80% účast, případně nevykonáte závěrečnou zkoušku, peníze, které vám stát na vzdělávání dal, vrátíte.

Zvolená rekvalifikace: jen kurzovné
Při rekvalifikaci se nemusíte omezovat na kurzy nabízené úřadem práce. Klidně si kurz u akreditované organizace můžete zajistit sami. Podmínkou je, že jste vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání ÚP.
I když si kurz zajistíte sami, stát vám ho může proplatit. Předem se na tom ale musíte domluvit s úředníky ÚP. I v tomto případě budou posuzovat, jestli vám kurz bude prospěšný.

Formulář „Žádosti o zvolenou rekvalifikaci“ vám poskytne přímo Úřad práce nebo ho lze stáhnout na stránkách MPSV: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana/zajem_o_zvolenou_rekvalifikaci.pdf
Tento formulář je třeba dodat úřadu práce nejpozději třicet dní před startem kurzu.
Pokud úřad práce vaši žádost schválí, uhradí kurzovné. Na rekvalifikaci smíte vyčerpat až padesát tisíc v průběhu tří let. U zvolené rekvalifikace ale stát neproplácí další výdaje, například za dopravu, a během rekvalifikace nedostanete ani podporu v nezaměstnanosti.
I tady platí, že když kurz bez vážného důvodu nedokončíte nebo později odmítnete zaměstnání, které odpovídá nové kvalifikaci, budete peníze za kurz vracet.

Rekvalifikace od zaměstnavatele

Třetí typ rekvalifikace není určený pro nezaměstnané, jde o rekvalifikační kurzy, které svým lidem zajišťuje zaměstnavatel.

Když rekvalifikace pomůže dalšímu pracovnímu uplatnění zaměstnanců, může ÚP na základě žádosti zaměstnavatele náklady na rekvalifikační kurz plně nebo zčásti proplatit. Vždycky ale jen kurzovné; náhradu mzdy, na kterou má zaměstnanec během rekvalifikace v pracovní době nárok, cestovné ani další náklady, stát nekryje.