REKVALIFIKAČNÍ KURZY HRAZENÉ ÚŘADEM PRÁCE

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo v květnu 2023 e-shop se vzdělávacími kurzy a rekvalifikacemi, kde vzdělavatelé nabízí své kurzy, zájemcům je pak zcela nebo částečně MPSV proplatí.

E-shop s nabídkou všech kurzů je na stránkách MPSV dostupný komukoliv (zaměstnancům, živnostníkům rodičům na MD nebo rodičovské dovolené), kdo má zájem se vzdělávat. Podmínkou úhrady kurzu ÚP je zapsání do evidence zájemců o zaměstnání (POZOR – neplést s „uchazečem o zaměstnání“ = nezaměstnaní). Stačí když v přihlášce zaškrtnete, že se chcete stát „zájemcem o zaměstnání“ a pokud chcete kurz od nás – zaškrtněte „Zájem o zvolenou rekvalifikaci“. Po absolvování kurzu pak budete z evidence vyřazeni.

Vše lze vyřídit jednoduše online.

Veškeré podrobné a kupodivu srozumitelně zpracované informace najdete na této webové stránce:   

Jsem v kurzu (mpsv.cz)

Sekce zaměstnanosti MPSV Kateřina Štěpánková:

„Úřad práce může hradit 1 zájemci o kurzy či rekvalifikaci náklady do souhrnné výše až 50 tisíc korun během tří let. Může tedy absolvovat několik kurzů, dokud částku nevyčerpá. U rekvalifikačních kurzů ÚP hradí 100% ceny kurzu. V případě vzdělávacích kurzů hrazených z Národního plánu obnovy uhradí Úřad práce 82 % z celkové ceny, opět maximálně do částky 50 tisíc korun“

Kontakty na ÚP  (ostatní kraje lze nalézt na stránkách MPSV , odkaz  Jsem v kurzu (mpsv.cz)    – zcela dole

Hradec KrálovéMgr. Kateřina Zemanová
Tereza Vostrovská, DiS.
specialista poradenství a rekvalifikacíkaterina.zemanova@uradprace.cz
tereza.vostrovska@uradprace.cz
950 116 602
950 116 603
PardubiceBc. Anna Šuhájkovákoordinátor aktivit projektu VDTPanna.suhajkova@uradprace.cz950 144 737