Účetnictví pro nestátní neziskové organizace

Účetnictví pro nestátní neziskové organizace

5,000 

Kurz je určen začínajícím účetním a také stávajícím účetním, které/kteří se chtějí zorientovat v zákonné úpravě a účetnictví nestátních neziskových organizací (tj. organizací nezaložených za účelem podnikání), které  účtují dle vyhlášky č.  504/2002 Sb. a jsou veřejně prospěšnými poplatníky (VPP)  – tj. např. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, politické strany

Kurz je však vhodný také pro odpovědné pracovníky nevýdělečných organizací, kteří chtějí získat základní přehled o účtování, způsobech financování a hospodaření nestátních neziskových organizací.