Jaký je rozdíl mezi rekvalifikačním a vzdělávacím kurzem?

Jaký je  rozdíl mezi vzdělávacím a rekvalifikačním kurzem?

Vzdělávací kurz:

 • účastník nedělá závěrečnou zkoušku
 • obdrží „jen“ Osvědčení o absolvování kurzu
 • lze volit jednotlivé moduly a kombinovat je
 • tyto kurzy nehradí Úřady práce

Rekvalifikační kurz:

 • musíte absolvovat závěrečnou zkoušku
 • obdržíte „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností
 • moduly u jednotlivých kurzů jsou pevně dány – musí být splněn určitý počet hodin
 • kurz  v některých případech může za vás zaplatit ÚP
 • kurzy mohou pořádat pouze vzdělávací střediska s platnou akreditací ministerstva ČR (v našem případě MŠMT)

VZDĚLÁVACÍ KURZY

 • svým obsahem se rovnají kurzům akreditovaným – moduly mají stejný obsah jako kurzy rekvalifikační
 • jednotlivé moduly lze absolvovat samostatně nebo je různě kombinovat dle znalostí nebo časových možností uchazeče

REKVALIFIKAČNÍ (AKREDITOVANÉ) KURZY

Co je rekvalifikace

Rekvalifikace znamená získání nové kvalifikace nebo pro rozšíření současné kvalifikace. Mohou jí provádět pouze instituce, které získaly akreditaci ministerstva ČR.

Pro koho je rekvalifikace vhodná? Zejména pro:

 • uchazeče a zájemce o nové zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci úřadu práce a pro které je změna profese nadějí na získání nového místa
 • matky a otce po rodičovské či mateřské dovolené, kteří se vracejí zpátky do zaměstnání
 • absolventy škol, kterým se nedaří nalézt pracovní uplatnění ve vystudovaném oboru
 • pro zaměstnance, jejichž zaměstnavatelé požadují obnovení nebo zvýšení kvalifikace

Na rekvalifikační kurz se může přihlásit každý prostřednictvím:

 • Úřadu práce – pokud jste v evidenci ÚP – v tomto případě existuje možnost proplacení kurzu Úřadem práce při splnění daných podmínek (viz záložka „4 kroky k získání kurzu zdarma“)
 • kurz vám může objednat a zaplatit Váš zaměstnavatel
 • kurz si objednáte a zaplatíte sami