Účetnictví pro nestátní neziskové organizace

Kurz je určen začínajícím účetním a také stávajícím účetním, které/kteří se chtějí zorientovat v zákonné úpravě a účetnictví nestátních neziskových organizací (tj. organizací nezaložených za účelem podnikání), které účtují dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a jsou veřejně prospěšnými poplatníky (VPP) – tj. např. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osob, politické strany Kurz je však vhodný také pro odpovědné pracovníky nevýdělečných organizací, kteří chtějí získat základní přehled o účtování, způsobech financování a hospodaření NNO.
CENA
5,000 

Lektor

Mgr. Veronika Bakešová
Odborný garant kurzů

Zahájení kurzu

14.5.2024

Konec kurzu

15.5.2024

Místo konání

Gočárova třída 1620/30, Hradec Králové   Ukázat na mapě

Základní informace

Základní informace o kurzu

Průběh výuky  9,00 do 15,00 hod.
Zakončení kurzu po skončení semináře získáte Osvědčení o absolvování kurzu
Cena kurzu 5.000 Kč
Poznámka k ceně Kurzovné zahrnuje: lektorné, školicí materiály, coffee break

Výukové dny

Výukové dny:

Výukové dny: 14. a 15., května  2023

Program

Co vám kurz Účetnictví nestátních neziskových organizací přinese?

 • získáte přehled o účtování v NNO a rozdílech od účtování podnikatelských subjektů
 • seznámíte se se základními principy zdaňování NNO v oblasti dani z příjmů a DPH
 • naučíte se správně zaúčtovat každodenní účetní operace
 • upozorní vás na rozdíly od účetnictví podnikatelů

V kurzu se mimo jiné dozvíte:

 • základní charakteristiky jednotlivých NNO
 • vymezení pojmu „veřejně prospěšný poplatník“
 • členění neziskových organizací, způsoby jejich financování a specifika zdaňování
 • základní legislativní rámec pro NNO
 • rozlišení činností NNO – hlavní, vedlejší, podnikání
 • základní kroky a specifika při vedení účetnictví nestátních neziskových organizací 
 • zúčtování daní a dotací
 • časové rozlišení N a V, dohadné položky
 • kurzové rozdíly
 • účtování o dlouhodobém majetku, fondech
 • rozlišení pojmů – dar x reklama x sponzoring
 • účtování darů
 • postup při zpracování účetní závěrky (účetní uzávěrka,  rozvaha, výsledovka, příloha)
 • výroční zpráva, audit, veřejné rejstříky a sbírka listin

Daň z příjmu u NNO:

 • příjmy, které jsou předmětem daně x nejsou předmětem daně x jsou od daně osvobozené
 • zdanění bezúplatných příjmů
 • rozdíly mezi širokým a úzkým základem daně
 • stanovení základu daně
 • možné snížení základu daně dle § 20 a podmínky použití
 • příklad pro stanovení daně z příjmu u VPP s úzkým a širokým ZD

Vybraná problematika DPH:

 • osoba povinná k dani, plátce daně, identifikovaná osoba
 • druhy plnění: zdanitelná, osvobozená, plnění, která nejsou předmětem daně
 • nárok na odpočet DPH: v plné výši, v krácené výši (koeficient), v poměrné výši, bez nároku na odpočet
 • problematika přenesené daňové povinnosti (RCH)

K výuce používáme vlastní výukové materiály – obdržíte velmi podrobné materiály, která budou vaším pomocníkem do budoucna.

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon

+420 601 539 915

E-mail

info@mojekurzyhk.cz