Events

Všechny kurzy Semináře, školení Vzdělávací kurzy Všechny kurzy

DPH pro začátečníky

1900 Kč

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým s cílem seznámit je se základními pojmy a principy fungování daně z přidané hodnoty - se zaměřením zejména na tuzemská plnění. Součástí semináře bude i zpracování praktického příkladu, včetně vyplnění všech předepsaných daňových tvrzení souvisejících s DPH.

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové

Daňová evidence pro podnikatele a živnostníky – s praktickým příkladem

3490 Kč

Kurz je určen pro všechny, kteří chtějí vést daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) podnikatelům, živnostníkům. V kurzu se naučíte, jaké zásady platí pro vedení daňové evidence, jak se evidují příjmy a výdaje, které příjmy a výdaje jsou daňově uznatelné x neuznatelné, získáte informace o tom, co je potřeba evidovat a na co si dát pozor. Na praktickém příkladu se naučíte provést roční vyúčtování pro ZP a OSSZ a jak vyplnit daňové přiznání.

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové

Účetnictví a daně KOMPLET + daňová evidence – 4 v 1

13500 Kč

Nabízíme vám kompletní soubor kurzů za zvýhodněnou cenu. Součástí souboru  jsou  kurzy: Účetnictví pro začátečníky, dále navazující Účetnictví pro pokročilé a pro práci účetní/ho nezbytné Základy daní - daně v praxi.  Oproti kurzu "3 v 1" tento soubor obsahuje i Daňovou evidenci pro podnikatele a živnostníky" (dříve tzv. jednoduché účetnictví). Zakoupením tohoto kompletu ušetříte 3.740,- Kč oproti nákupu jednotlivých modulů.

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové

Účetnictví a daně KOMPLET – 3 v 1

10500 Kč

Nabízíme vám kompletní soubor kurzů za zvýhodněnou cenu. Součástí souboru  jsou  kurzy: Účetnictví pro začátečníky, dále navazující Účetnictví pro pokročilé a pro práci účetní/ho nezbytné Základy daní - daně v praxi. Zakoupením tohoto kompletu ušetříte 3.250,- Kč oproti nákupu jednotlivých modulů.

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové

Účetnictví pro pokročilé

4900 Kč

Kurz Účetnictví pro pokročilé je určen pro všechny, kteří mají základní znalosti účetnictví a chtějí je dále rozvíjet. Jde o navazující modul na Účetnictví pro začátečníky.

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové

Kurz účetnictví pro nestátní neziskové organizace

5400 Kč

Kurz je určen začínajícím účetním a také stávajícím účetním, které/kteří se chtějí zorientovat v zákonné úpravě a účetnictví nestátních neziskových organizací (tj. organizací nezaložených za účelem podnikání), které účtují dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. a jsou veřejně prospěšnými poplatníky (VPP) – tj. např. spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osob, politické strany Kurz je však vhodný také pro odpovědné pracovníky nevýdělečných organizací, kteří chtějí získat základní přehled o účtování, způsobech financování a hospodaření NNO.

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové

Ekonomické, daňové a účetní minimum pro každého

2000 Kč

Cílem semináře je objasnění základních ekonomických, účetních a daňových pojmů všem, jejichž primární náplní práce sice není účtování a sestavování daňových přiznání, přesto však ke své práci potřebují nebo chtějí získat základní přehled o souvislostech , principech a postupech v účetnictví a daních.

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové

Účetnictví pro začátečníky

4900 Kč

Kurz je vhodný jak pro úplné začátečníky, kteří se nikdy nesetkali s účtováním, tak pro ty, kteří si chtějí připomenout nebo osvěžit dříve nabyté znalosti. Po absolvování kurzu budete schopni samostatně účtovat běžné účetní operace.

Městské Lázně - Plavecký bazén Hradec Králové, zasedací místnost, Eliščino nábřeží 842, Hradec Králové