Účetnictví, daně a daňová evidence - rekvalifikační kurz (akreditace MŠMT)

Kurz je určen i pro úplné začátečníky bez jakékoliv znalosti účetnictví. Po úspěšném absolvování závěrečné zkoušky získáte Osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.
CENA
18,000 

Lektor

Mgr. Veronika Bakešová
Odborný garant kurzů
Anna Schnábelová
Účetnictví podnikatelských subjektů, daňová evidence, SW MoneyS3
Bc. Eva Vašíková
Daně, účetnictví, mzdové účetnictví, SW Pohoda

Zahájení kurzu

1.4.2024

Konec kurzu

30.4.2024

Místo konání

Gočárova tř. 1620/30, 500 02 Hradec Králové   Ukázat na mapě

Základní informace

Základní informace o kurzu

Vstupní požadavky ukončené středoškolské vzdělání s maturitou nebo výučním listem
Průběh výuky termíny pro Vás připravujeme – kontaktujte nás
Počet hodin kurzu 138 vyučovacích hodin
Závěrečná zkouška písemnou formou, zkouška trvá cca 2,5 hodiny
Číslo akreditace
Cena kurzu
Poznámka k ceně
 • zdarma přes Úřad práce  – viz článek Aktuality
 • vše potřebné k výuce obdržíte od nás
 • publikaci „Daňové zákony 2024“ od firmy ANAG

Výukové dny

Výukové dny

Základy účetnictví:              
Účetnictví:   
Praktický příklad:                
Daňová soustava ČR:                             
Daňová evidence:                   
Závěrečná zkouška:               

Program

Co vše v kurzu probereme? Podívejte se na stručný obsah výuky.

Základy účetnictví

 • základní legislativa účetnictví
 • rozvaha, výsledovka, bilanční princip
 • účtování pokladny, banky, cenin
 • účtování pohledávek, závazků, přijatých a poskytnutých záloh
 • výpočet a zaúčtování mezd
 • účtování s DPH
 • zásoby – pořízení a jejich inventarizace
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, technické zhodnocení majetku, odpisy

Účetnictví 

 • zúčtovací vztahy – účtování vzájemných zápočtů, reklamací
 • výpočet tuzemských cestovních náhrad
 • časové rozlišení, dohadné položky
 • opravné položky, rezervy
 • náklady a výnosy z hlediska daně z příjmů
 • účetní závěrka – harmonogram prací, postup, úprava HV na základ daně

Praktický příklad

 • na reálných dokladech si zkusíte zpracovat účetnictví fiktivní firmy za celé zdaňovací období => tzn. od otevření PS účtů 1. 1., přes zaúčtování všech účetních případů vzniklých v průběhu roku (mzdy, odpisy, zařazení a vyřazení dlouhodobého majetku, zpracování bankovních výpisů, vytvoření opravných položek k pohledávkám, časové rozlišení atd.) až do uzavření účtů k 31. 12., zjištění HV, sestavení výkazu Z+Z, rozvahy k 31. 12.

Daňová soustava ČR

 • systém daní v ČR, daňový řád, registrace k daním
 • silniční daň, praktický výpočet a zpracování daňového přiznání
 • daň z nemovitých věcí – stručně
 • daň z příjmu – fyzických i právnických osob
 • zákon o DPH, praktický příklad – sestavení daňového přiznání, kontrolního a souhrnného hlášení

Daňová evidence (pro drobné podnikatele, OSVČ)

 • obsah a forma daňové evidence
 • evidence majetku, závazků a pohledávek
 • evidence příjmů a výdajů
 • výpočet správné výše sociálního a zdravotního pojištění
 • provedení závěrky u daňové evidence
 • praktický příklad – sestavení daňového přiznání, vyúčtování pro ZP a OSSZ, výpočet záloh

 

RYCHLÉ KONTAKTY

Telefon

+420 601 539 915

E-mail

info@mojekurzyhk.cz